Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020
Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 55/CĐCT-TG Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thi đua và tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2020 12/02/2020 cv_55_0001.pdf   Xem online
2 32/CĐCT-CSPL Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra 04/02/2020 corona_0001.pdf   Xem online
3 33/CĐCT-UBKT Hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm Ủy ban Kiểm tra công đoàn năm 2020 04/02/2020 huong_dan_ubkt_0001.pdf   Xem online
4 48/BTG Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra 04/02/2020 tld_0001.pdf   Xem online
5 174/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) 03/02/2020 qd_174_qd-tld_dieu_le_cdvn.pdf   Xem online
6 23/CĐCT-NC Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020 17/01/2020 nhiem_vu_cong_tac_nu_cong_0001.pdf   Xem online
7 19/CĐCT-TG Định hướng một số nhiệm vị trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2020 14/01/2020 mot_so_nhiem_vu_trong_tam_cong_tac_tuyen_giao_cong_doan_2020.docx  
8 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thu đua năm 2020 02/01/2020 cong_van_lien_tich_ve_thi_dua_0001.pdf   Xem online
9 653/BCT-CĐCT Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2020 30/12/2019 huong_dan_quy_che_dan_chu_0001.pdf   Xem online
10 210/TB-TLĐ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung phân công Thường trực Đoàn Chỉ tịch, UV Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 13/12/2019 cv_210_0001.pdf   Xem online
11 1786/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TLĐLĐVN 13/12/2019 cv_1786_0001.pdf   Xem online
12 40-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020 10/12/2019 chi_thi_40.ct-tw_(1).pdf   Xem online
13 593/CSPL-CĐCT Triển khai hướng dẫn số 1761/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 03/12/2019 scan_0001.pdf   Xem online
14 1717/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" 25/11/2019 quy_che_giai_thuong_doanh_nghiep_tieu_bieu_0001.pdf   Xem online
15 06 Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ 22/11/2019 thoa_thuan_hop_tac_voi_hai_ha_0001.pdf   Xem online