Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 488/CĐCT-ToC Thông báo tuyển dụng công chức CĐCTVN năm 2018 21/09/2018 488_cdct-toc.pdf   Xem online
2 484/TB-CĐCT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo CĐCTVN khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 20/09/2018 484_tb-cdct.pdf   Xem online
3 486/CĐCT-TG Công văn về việc tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp ĐH XII CĐVN 20/09/2018 486_cdct-tg.pdf   Xem online
4 462/CĐCT-TG Công văn về việc treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 10/09/2018 462_cdct-tg.pdf   Xem online
5 455/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN (nhiệm kỳ 2018-2023) 06/09/2018 455_kh-cdct.pdf   Xem online
6 244/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 06/09/2018 244_tb-tld.pdf   Xem online
7 216/TB-CĐCAND Thông báo về việc thay đổi địa điểm làm việc của CĐ Công an nhân dân 06/09/2018 216_tb-cdcand.pdf   Xem online
8 242/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký và mẫu dấu Viện Công nhân và Công đoàn 05/09/2018 242_tb-tld.pdf   Xem online
9 75/BC-TLĐ Báo cáo tháng 8 năm 2018 của TLĐ 04/09/2018 75_bc-tld.pdf   Xem online
10 447/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 8 năm 2018 31/08/2018 447_bc_cdct.pdf   Xem online
11 428/CĐCT Công văn về việc tham gia Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam năm 2018" 29/08/2018 428_cdct.pdf   Xem online
12 430/CĐCT Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 29/08/2018 430_cdct.pdf   Xem online
13 409/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 20/08/2018 409_cdct-tg.pdf   Xem online
14 410/HD-CĐCT Hướng dẫn Tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018 20/08/2018 410_hd-cdct.pdf   Xem online
15 411/CĐCT-TG Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên" 20/08/2018 411_cdct-tg.pdf   Xem online