Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 281/CĐCT-CSPL Công văn về việc tiếp tục đảm bảo ổn định tình hình trong đoàn viên, CNLĐ 13/06/2018 281_cdct-cspl.pdf   Xem online
2 38/KH-TLĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31/CTr-ĐĐTLĐ ngày 12/02/2018 của Đảng đoàn TLĐLĐVN về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH TƯ Đảng khóa XII 12/06/2018 38_kh-tld.pdf   Xem online
3 1063/QĐ-TLĐ Quyết định về việc sắp xếp lại Cụm, Khối thi đua của Tổng Liên đoàn 12/06/2018 1063_qd-tld.pdf   Xem online
4 250/HD-CĐCT Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018 05/06/2018 250_hd-cdct.pdf   Xem online
5 38/BC-TLĐ Báo cáo Tháng 5 năm 2018 04/06/2018 38_bc-tld.pdf   Xem online
6 242/HD-CĐCT Hướng dẫn hoạt động Tháng hành động vì trẻ em; Ngày gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2018 30/05/2018 hd_hoat_dong_vstbpn,_thang_hdte.docx  
7 1833/QĐ-BCT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 28/05/2018 1833_qd-bct.pdf   Xem online
8 238/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 5 năm 2018 24/05/2018 238_bc-cdct.pdf   Xem online
9 165/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 21 tháng 5 năm 2018 23/05/2018 165_tb-bct.pdf   Xem online
10 04/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 21/05/2018 04_ct-bct.pdf   Xem online
11 226/CĐCT-VP Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 21/05/2018 226_cdct-vp.rar  
12 223/CĐCT-CSPL Công văn về việc thống kê đối tượng chính sách, xã hội và ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành 17/05/2018 223_cdct-cspl.rar  
13 216/CĐCT-UBKT Công văn về việc báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2018 15/05/2018 216_cdct-ubkt.rar  
14 1659/QĐ-BCT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng 15/05/2018 1659_qd-bct.pdf   Xem online
15 217a/HD-CĐCT Hướng dẫn triển khai công tác Thi đua khen thưởng trong công tác nữ công công đoàn 15/05/2018 hd_khen_thuong_knc_2018.doc