Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Một số lưu ý khi người lao động làm việc theo ca
Cập nhật lúc 12:09 ngày 12/07/2022
Người lao động cần nắm rõ các quy định liên quan đến làm việc theo ca để không ảnh hưởng tới quyền lợi.
Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ cho đến khi kết thúc và bàn giao nhiệm vụ cho người khác, bao gồm cả thời gian làm việc và thời gian nghỉ giữa giờ.
Tổ chức làm việc theo ca là việc bố trí ít nhất 2 người hoặc 2 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 1 ngày (24 giờ liên tục).
Một số lưu ý khi làm việc theo ca:
Thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc:
Người lao động làm việc theo ca thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc khi đáp ứng đủ các điều kiện: Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên; Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.
Thời gian nghỉ chuyển ca:
Thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc là ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phút.
Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Phương Minh (nguồn: laodong.vn)