Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau
Cập nhật lúc 07:42 ngày 20/03/2023
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ về dự thảo Luật BHXH sửa đổi. Trong đó, đáng lưu ý là bộ này đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau.
Theo đó, theo điều 46 dự thảo Luật BHXH sửa đổi quy định về điều kiện để hưởng chế độ ốm đau như sau: Người lao động (NLĐ) phải nghỉ việc do mắc bệnh hoặc tai nạn rủi ro và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế; phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
NLĐ không được giải quyết chế độ ốm đau trong các trường hợp sau: Do tự hủy hoại sức khỏe, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định; nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.
Hiện điều 25 Luật BHXH 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau bao gồm: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế; trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau; phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
A.Chi (nguồn: nld.com.vn)