Thứ hai, ngày 20 tháng 09 năm 2021
Thứ hai, ngày 20 tháng 09 năm 2021
Tên văn bản Chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số hiệu văn bản 242/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 08/06/2021
Ngày ban hành 08/06/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy