banner2019
 
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 59/CĐCT-HD Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2021 08/02/2021 nhiem_vu_trong_tam_nc_2021.docx  
2 55/CĐCT-CSPL Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động 04/02/2021 55_cdct-cspl.pdf   Xem online
3 56/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn 04/02/2021 56_kh-cdct.pdf   Xem online
4 51/CĐCT-CSPL Triển khai Chỉ thị 05/CT-TTG về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 29/01/2021 cv_51_0001.pdf   Xem online
5 21/CĐCT-CSPL Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTG về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 19/01/2021 21_cdct-cspl.pdf   Xem online
6 01/CĐCT-CSPL Chăm lo Tết và thực hiện các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động dịp Tết Tân Sửu - 2021 04/01/2021 cv1_0001.pdf   Xem online
7 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2021 04/01/2021 chi_thi_thi_dua.pdf   Xem online
8 567/CĐCT-TC Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 23/12/2020 cv_567_0001.pdf   Xem online
9 565/CĐCT-CSPL Hỗ trợ công tác tập huấn và cung cấp sổ tay về Bộ luật Lao động năm 2019 23/12/2020 cv_565_0001.pdf   Xem online
10 554/BCT-CĐCT Hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương năm 2021 17/12/2020 cv_554_0001.pdf   Xem online
11 555/CĐCT-TG Viết bài tham gia cuộc thi "Vòng tay công đoàn" 17/12/2020 scan_0001.pdf   Xem online
12 517/CĐCT-CSPL Báo cáo tình hình triển khai Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và các hoạt động xã hội, từ thiện; đánh giá và góp ý về việc khai thác các Thỏa thuận hợp tác 30/11/2020 cv_517.rar  
13 504/CĐCT-NC Hướng dẫn xét chọn Gia đình CNVCLĐ toàn quốc, giai đoạn 2016-2020 23/11/2020 hd_gdinh_cnvcld_tieu_bieu_toan_quoc.docx  
14 493/CĐCT-ToC Báo cáo số kiệu phát triển đoàn viên CĐCS năm 2020 17/11/2020 cv_496_0001.pdf   Xem online
15 485/CĐCT-TC Nghiên cứu thực hiện các Văn bản pháp luật mới 16/11/2020 cv_485_0001.pdf   Xem online