banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 208/CĐCT-TC Báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Chương trình "Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới" 19/05/2021 cv_208_0001.pdf   Xem online
2 201/CĐCT-TG Xin ý kiến về Chương trình giải trí cho công nhân viên chức, lao động 18/05/2021 cv_201_0001.pdf   Xem online
3 195/UBKT Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ UBKT công đoàn các cấp 12/05/2021 cong_van_bao_cao_hoat_dong_ubkt_6_thang-nam_2021_va_nua_nhiem_ky.doc  
4 193/CĐCT-CSPL Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 10/05/2021 193_cdct-cspl.pdf   Xem online
5 168/CĐCT-NC Đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội và tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 26/04/2021 cv__168_0001.pdf   Xem online
6 151/CĐCT-TG Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) 19/04/2021 cv151_0001.pdf   Xem online
7 131/CĐCT-HD Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021 01/04/2021 cv_131_0001116.pdf   Xem online
8 128/HD-CĐCT Hướng dẫn Hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 07/4/2021 30/03/2021 cv_128_0001.pdf   Xem online
9 129/KH-CĐCT Kế hoạch Thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2021 30/03/2021 cv_129_0001.pdf   Xem online
10 105/HD-CĐCT Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 18/03/2021 cv_105_0001.pdf   Xem online
11 106/CĐCT-TG Triển khai thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở 18/03/2021 cv_106_0001.pdf   Xem online
12 101/CĐCT-CSPL Triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 17/03/2021 cv101_0001.pdf   Xem online
13 98/CĐCT-TG Đính chính Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cửa đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 16/03/2021 cv_98_0001.pdf   Xem online
14 89/CĐCT-TG Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 11/03/2021 cv_89_0001.pdf   Xem online
15 85/CĐCTV-CSPL Triển khai Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2021 10/03/2021 cv_85_0001.pdf   Xem online