banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Triển khai thực hiện Quyết định 3089/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 30/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động VN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai thực hiện Quyết định 3089/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 30/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động VN
Số hiệu văn bản 372/CĐCT-TC Ngày có hiệu lực 26/08/2021
Ngày ban hành 26/08/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy