Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tên văn bản Triển khai thực hiện hướng dẫn số 28/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai thực hiện hướng dẫn số 28/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Số hiệu văn bản 286/CĐCT-ToC Ngày có hiệu lực 28/06/2021
Ngày ban hành 28/06/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy