banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn quy định Tài chính công đoàn cơ sở
Tải file Download  Xem online
Mô tả Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn quy định Tài chính công đoàn cơ sở
Số hiệu văn bản 360/CĐCT-TC Ngày có hiệu lực 16/08/2021
Ngày ban hành 16/08/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Đỗ Thu Nga