banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn
Số hiệu văn bản 359/CĐCT-TC Ngày có hiệu lực 13/08/2021
Ngày ban hành 13/08/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Đỗ Thu Nga