banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 08 Biên bản thoả thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ 30/09/2021 bien_ban_thoa_thuan_0001.pdf   Xem online
2 402/CĐCT-KH Kế hoạch thực hiện "Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030" và "Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030" trong CNVCLĐ 28/09/2021 402_cdct-kh.pdf   Xem online
3 2687/TLĐ Đăng ký học Tiếng Anh 24/09/2021 cv_up_web_0001.pdf   Xem online
4 391/KH - CĐCT Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" 13/09/2021 391_kh-cdct.pdf   Xem online
5 386/CĐCT-NC Không tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu , con CNVCLĐ đạt giải Quốc gia, Quốc tế, con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm 2021 10/09/2021 386_cdct-nc.pdf   Xem online
6 390/CĐCT Phát động kêu gọi ủng hộ CNLĐ khó khăn các tỉnh phiá Nam 10/09/2021 390_cdct.pdf   Xem online
7 382/CĐCT-TG Tích cực tham gia viết bài cho cuộc thi "Vòng tay công đoàn" 09/09/2021 cv_vv_tich_cuc_tham_gia_viet_bai_cuoc_thi_vong_tay_cong_doan.doc  
8 383/CĐCT-TG Hướng dẫn triển khai Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" 09/09/2021 cv_vv_cuoc_thi_viet_ve_cong_tac_dan_toc,_ton_giao.doc  
9 379/KH-CĐCT Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 09/09/2021 379_kh-cdct.pdf   Xem online
10 381/KH-CĐCT Tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19 09/09/2021 381_kh-cdct.pdf   Xem online
11 372/CĐCT-TC Triển khai thực hiện Quyết định 3089/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 30/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động VN 26/08/2021 372_cdct-tc.pdf   Xem online
12 366/CĐCT-NC Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 20/08/2021 366_cdct-nc.pdf   Xem online
13 365/CĐCT-TG Hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam 19/08/2021 huong_dan_tuyen_truyen_covid_19_(ban_phat_hanh).docx  
14 360/CĐCT-TC Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn quy định Tài chính công đoàn cơ sở 16/08/2021 360_cdct-tc.pdf   Xem online
15 359/CĐCT-TC Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn 13/08/2021 359_cdct-tc.pdf   Xem online