banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 247/QĐ-CĐCT Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức chức bộ máy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam 15/12/2021 247_qd-cdct.pdf   Xem online
2 466/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Têt Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 10/11/2021 466_kh-cdct.pdf   Xem online
3 467/CĐCT-TC Triển khai thực hiện Hướng dẫn 39/HD-TLĐ ngày 01/11/2021 của TLĐLĐVN 10/11/2021 467_cdct-tc.pdf   Xem online
4 465/CĐCT-ToC Báo cáo đánh giá, xếp loại CĐCS năm 2021 09/11/2021 465_cdct-toc.pdf   Xem online
5 462/CĐCT-VP Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 05/11/2021 bao_cao_nam.rar  
6 455/CĐCT-CSPL Báo cáo hiệu quả thực hiện phúc lợi vì đoàn viên và người lao động 03/11/2021 cv_455.rar  
7 446/CĐCT-NC Triển khai thực hiện QĐ 3345/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 35/HD-TLĐ 27/10/2021 cv_446_0001.pdf   Xem online
8 442/CĐCT-TC Triển khai QĐ 3308/QĐ-TLĐ và HD 32/HD-TLĐ và HD36/-TLĐ 26/10/2021 cv_442_0001.pdf   Xem online
9 438/KH-CĐCT Kế hoạch tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 trong hệ thống Công đoàn 25/10/2021 438_kh-cdct.pdf   Xem online
10 437 /CĐCT-UBKT Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 22/10/2021 mau_bao_cao_ubkt_2021.doc  
11 33/HD-TLĐ Hướng dẫn tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" 12/10/2021 33_hd-tld.pdf   Xem online
12 421/CĐCT-CSPL Triển khai Thỏa thuận hợp tác của CĐCTVN và Cty Giấy Tissue Sông Đuống 08/10/2021 421_cdct-cspl.pdf   Xem online
13 415/KH-CĐCT Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH của TLĐLĐVN về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới" theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và NQ số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị 06/10/2021 415_kh-cdct.pdf   Xem online
14 416/CĐCT Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 06/10/2021 416_cdct.pdf   Xem online
15 08 Biên bản thoả thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ 30/09/2021 bien_ban_thoa_thuan_0001.pdf   Xem online