banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Tích cực tham gia viết bài cho cuộc thi "Vòng tay công đoàn"
Tải file Download 
Mô tả Tích cực tham gia viết bài cho cuộc thi "Vòng tay công đoàn"
Số hiệu văn bản 382/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 09/09/2021
Ngày ban hành 09/09/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn