Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tên văn bản Giúp nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thị vải thiều
Tải file Download  Xem online
Mô tả Giúp nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thị vải thiều
Số hiệu văn bản 259/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 14/06/2021
Ngày ban hành 14/06/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc