banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Hướng dẫn triển khai Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn triển khai Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"
Số hiệu văn bản 383/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 09/09/2021
Ngày ban hành 09/09/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn