Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tên văn bản Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 258/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 14/06/2021
Ngày ban hành 14/06/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc