banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 59/CĐCT-NC Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong CNVCLĐ 01/03/2022 59.pdf   Xem online
2 55a/HD-CĐCT Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2022 23/02/2022 hd_nu_cong_20224613.docx  
3 39/CĐCT-VP Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính đối với cơ quan công đoàn 26/01/2022 39_cdct-vp.rar  
4 40/CĐCT-VP Tỷ lệ cấp trả KPCĐ 2% các cấp công đoàn năm 2022 26/01/2022 40_cdct-vp.pdf   Xem online
5 34/HD-CĐCT Hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát việc tư dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên 25/01/2022 34_hd-cdct.pdf   Xem online
6 32/CĐCT-VP Quyết toán tài chính công đoàn năm 2021 và thực hiện Chế độ kế toán công đoàn theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/1/20217 của Bộ Tài chính 25/01/2022 32_cdct-vp.pdf   Xem online
7 33/CĐCT-VP Quyết toán tài chính công đoàn năm 2021 25/01/2022 33_cdct-vp.pdf   Xem online
8 26/BC-CĐCT Báo cáo Công tác năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 20/01/2022 26_bc-cdct.pdf   Xem online
9 14/CĐCT-CSPL&QHLĐ Triển khai Quyết định số 3082/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 14/01/2022 cv14_0001.pdf   Xem online
10 12/CĐCT-CSPL Giảm giá ưu đãi đặc biệt của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội 10/01/2022 cv_12n_0001.pdf   Xem online
11 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2022 10/01/2022 chi_thi_01_0001.pdf   Xem online
12 06/ CĐCT-CSPL Báo cáo kết quả triển khai hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022 07/01/2022 cv_061950.rar  
13 538/KH-CĐCT Kế hoạch tuyên truyền về hoạt động công đoàn, tập trung là việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 31/12/2021 cv_538_0001.pdf   Xem online
14 533/CĐCT-CSPL Báo cáo kết quả hoạt động nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động và các quỹ Công đoàn năm 2021 29/12/2021 cv_5332741.rar  
15 529/HD-CĐCT Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" 28/12/2021 cv_529_0001.pdf   Xem online