banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 111/CĐCT - CSPL&QHLĐ Hướng dẫn khen thưởng tặng bằng lao động sáng tạo năm 2022 24/03/2022 cv_111_0001.pdf   Xem online
2 104 Kh/CĐCT - CSPL& QHLĐ Kế hoạch triển khai "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" 21/03/2022 cv_104_0001.pdf   Xem online
3 90/HD-CĐCT Hướng dẫn tổ chức Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn 15/03/2022 90.rar  
4 88 /KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 15/03/2022 kh_thang_cn_2022_ok.docx  
5 81/HD-CĐCT Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2022 14/03/2022 cv81_0001.pdf   Xem online
6 82/CĐCT - CSPL&QHLĐ Tăng cường thực hiện cácc giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể 14/03/2022 cv_82_0001.pdf   Xem online
7 83/CĐCT- CSPL&QHLĐ Thực hiện Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 và Kết luận số 04/KL-BCH ngày 20/01/2022 của BCH Tổng Liên đoàn 14/03/2022 cv_83_0001.pdf   Xem online
8 84/KH-CĐCT Kế hoạch thực hiện phòng, chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2022 14/03/2022 cv_84_0001.pdf   Xem online
9 86/CĐCT-VP Quy định về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn 14/03/2022 86_sua.pdf   Xem online
10 74/UBKT-CĐCT Báo cáo kết quả tổng hợp kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và Tế Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 10/03/2022 cv_74_0001.pdf   Xem online
11 66/CĐCT-CSPL&QHLĐ Phối hợp triển khai hoạt động xã hội của Ngành năm 2022 09/03/2022 cv66.rar  
12 69/HD-CĐCT Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 09/03/2022 cv_69_0001.pdf   Xem online
13 70/HD-CĐCT Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12B/NQ-BCH ngày 12/7/2012 Hội nghị lần thứ 10 BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 09/03/2022 huong_dan_so_ket_nq12b8873.docx  
14 179 /KH-TLĐ Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 03/03/2022 kh_dai_hoi__cd_cac_cap_tien_toi_dh_xiii_(kh_179_ngay_03_3_2022)_(1)(1).doc  
15 59/CĐCT-NC Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong CNVCLĐ 01/03/2022 59.pdf   Xem online