Chủ nhật, ngày 03 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 03 tháng 12 năm 2023
Tên văn bản Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023
Tải file Download 
Mô tả Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023
Số hiệu văn bản 526 /CĐCT-CSPL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 17/10/2023
Ngày ban hành 17/10/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc