banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Tên văn bản Vận động Hội viên tham gia Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân
Tải file Download  Xem online
Mô tả Vận động Hội viên tham gia Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân
Số hiệu văn bản 1998/TCCB-TC Ngày có hiệu lực 02/06/2023
Ngày ban hành 02/06/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Nguyễn Ngọc Minh Hương