Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Tên văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023
Số hiệu văn bản 24/HD - CĐCT Ngày có hiệu lực 08/02/2023
Ngày ban hành 08/02/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức