Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Tên văn bản Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động UBKT năm 2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động UBKT năm 2023
Số hiệu văn bản 30/CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 13/02/2023
Ngày ban hành 13/02/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc