banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Triển khai NQ số 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai NQ số 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động
Số hiệu văn bản 19/CĐCT- CSPL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 07/02/2023
Ngày ban hành 07/02/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc