banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 420/BC-CĐCT Báo cáo Tổng kết năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 14/11/2022 image_001.pdf   Xem online
2 402/HD-CĐCT Hướng dẫnTuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoànCông Thương Việt Nam hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kì 2023-2028 07/11/2022 ke_hoach_tuyen_truyen_dai_hoi.doc  
3 HD Tài liệu hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở 04/11/2022 tai_lieu_hd_dh_cho_cac_cdcs.rar  
4 252/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức cá hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 07/07/2022 cv252_0001.pdf   Xem online
5 219/CĐCT- CSPL&QHLĐ Triển khai hoạt động tri ân đối tượng chính sách năm 2022 17/06/2022 cv219.rar  
6 206/CĐCT- CSPL&QHLĐ Giúp nông dân tiêu thụ vải thiểu 08/06/2022 image_020.pdf   Xem online
7 193/CĐCT-VP Hướng dẫn công khai tài chính, tài sản công đoàn 31/05/2022 image_016.pdf   Xem online
8 194/CĐCT-VP Hướng dẫn thực hiện quy chế tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở 31/05/2022 image_015.pdf   Xem online
9 186/CĐCT-CSPL&QHLĐ Thoả thuận hợp tác với Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà 17/05/2022 cv186_0001.pdf   Xem online
10 169/CĐCT-ToC-KT Triển khai các văn bản của TLĐ và của CĐCTVN 06/05/2022 169_0001.pdf   Xem online
11 201/KH-TLĐ Kế hoạch Truyền thông về Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" 06/05/2022 cv_tld_0001.pdf   Xem online
12 163/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 29/04/2022 163_0001.pdf   Xem online
13 165/CĐCT - CSPL&QHLĐ Đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 29/04/2022 165_0001.pdf   Xem online
14 151/CĐCT-TGNC Triển khai Kế hoạch của BCS Đảng Bộ Công Thương thực hiện NQ số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn VN trong tình hình mới 25/04/2022 151_0001.pdf   Xem online
15 152/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động 25/04/2022 152_0001.pdf   Xem online