banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Tên văn bản Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
Số hiệu văn bản 556/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 08/11/2023
Ngày ban hành 08/11/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức