Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023
CĐN Công Thương Hà Tĩnh: Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp và các hoạt động Tháng công nhân năm 2023
Cập nhật lúc 05:08 ngày 13/03/2023
Chiều ngày 10/3/2023, CĐCT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung về Đại hội Công đoàn các cấp và các hoạt động Tháng công nhân năm 2023.
Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công thương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng chí Hồ Minh Châu - Chủ tịch Công đoàn ngành và đồng chí Lê Xuân Từ - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành chủ trì hội nghị.
Ngày 20/02/2023, Liên đoàn lao động tỉnh ban hành Quyết định số 27/QĐ-LĐLĐ về việc sáp nhập Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh trực thuộc Công đoàn ngành Công thương và Quyết định số 28/QĐ-LĐLĐ ngày 21/02/2023 về chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Công thương, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, trước khi hội nghị diễn ra, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã họp triển khai thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác Đại hội Công đoàn ngành như: thành lập các tiểu ban Đại hội, phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành CĐN Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2023.
Tại hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng, đồng chí Hồ Minh Châu - Chủ tịch Công đoàn ngành đã thông qua các Quyết định về sáp nhập Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh trực thuộc Công đoàn ngành Công thương; công bố quyết định công nhận BCH lâm thời CĐCS Tổng Công ty Khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh; Quyết định tiếp nhận cán bộ chuyên trách công đoàn. Sau khi thông qua các quyết định, đồng chí triển khai một số nội dung về Đại hội Công đoàn các cấp và các hoạt động Tháng công nhân năm 2023. Theo đó, Ban thường vụ CĐN thống nhất thời gian Đại hội CĐCS điểm Công ty CP phát triển công nghiệp, xây lắp & thương mại Hà Tĩnh vào ngày 25/3/2023, các CĐCS trực thuộc và CĐCS thành viên tổ chức duyệt và Đại hội từ ngày 1/4 đến 31/5/2023; Đại hội Công đoàn ngành Công thương hoàn thành trước 31/7/2023. 
Xác định đại hội CĐCS trực thuộc là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh và phát huy chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị; Ban Thường vụ CĐN yêu cầu các CĐCS bám sát kế hoạch số 80/KH-CĐN ngày 27/10/2022 về tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội IV CĐN Công thương Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2023-2028, chủ động đăng ký thời gian tổ chức Đại hội để tổ chức Đại hội CĐCS diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.
Song song với công tác chỉ đạo Đại hội các CĐCS và CĐCS thành viên, Ban thường vụ Công đoàn ngành triển khai các hoạt động trọng tâm trong Tháng công nhân. Theo đó, yêu cầu mỗi CĐCS đăng ký và triển khai có hiệu quả ít nhất một việc làm cụ thể chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động như: Khám sức khỏe định kỳ, đối thoại tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể, các hoạt động “Cảm ơn người lao động”; văn hóa văn nghệ TDTT, tham quan, du lịch…
Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến về thời gian duyệt và tổ chức Đại hội CĐCS, CĐCS thành viên đăng ký các hoạt động tháng công nhân và một số nội dung liên quan đến làm nhà “Mái ấm công đoàn”, trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng các cấp, của Ban Thường vụ CĐN Công thương, tin tưởng rằng việc tổ chức đại hội CĐCS, CĐCS thành viên và các hoạt động Tháng công nhân sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, đây là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội IV Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Minh Châu - Lê Hoa