Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Năm 2022 thu nhập của người lao động ngành Công Thương ổn định
Cập nhật lúc 10:18 ngày 23/11/2022
Hiện Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đang trực tiếp quản lý và chỉ đạo 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 511 công đoàn cơ sở (CĐCS). Trong đó 389 CĐCS trực thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 122 CĐCS trực thuộc CĐCTVN với trên 142.000 đoàn viên trên tổng số khoảng 150.000 lao động, tỷ lệ đoàn viên nữ chiếm 30,6%. 
Người lao động trong ngành Công Thương
Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCTVN cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng CĐCTVN đã bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, Bộ Công Thương để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các hoạt động đáp ứng với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị; triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách về an sinh xã hội; chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; giám sát hoặc tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng... liên quan đến đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ). 
Theo ghi nhận của CĐCTVN, từ đầu năm 2022 đến nay, việc làm của ĐV, NLĐ trong ngành cơ bản được duy trì, thu nhập ổn định, điều kiện lao động và các chế độ chính sách được đảm bảo. 
Thu nhập bình quân của công nhân lao động khối doanh nghiệp trong ngành ước đạt từ 6.500.000 - 10.500.000 đồng/người/tháng. Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT đã giảm, tuy nhiên vẫn còn 2 doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH kéo dài.
Về tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, đại diện CĐCTVN cho biết, dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 và tình hình bão lũ tại miền Trung, đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với những giải pháp tích cực của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hệ thống công đoàn các cấp trong việc đồng hành và hỗ trợ ĐV, NLĐ vượt qua khó khăn đã tạo được sự tin tưởng của ĐV, NLĐ.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn và sự tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ĐV, NLĐ Ngành Công Thương đã thi đua lao động, sản xuất hoàn thành tốt mọi nghiệm vụ được giao.
Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn ngành Công Thương không xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể.