banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Trên 90% doanh nghiệp có công đoàn cơ sở ký thoả ước lao động tập thể
Cập nhật lúc 11:13 ngày 06/11/2023
Thời gian, các cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể cấp ngành, nhóm doanh nghiệp; tổ chức tập huấn, đào tạo về kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể cho 1.000 lượt học viên là cán bộ công đoàn phụ trách về công tác đối thoại, thương lượng.
Nhờ có thoả ước lao động tập thể, chất lượng bữa ăn ca của người lao động được nâng lên. 
Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - cho biết, tính đến nay, đa số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), đạt trên 90%, có trên 70% các bản TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
Đến nay, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã cập nhật 406 bản TƯLĐTT (gồm 203 thỏa ước của doanh nghiệp nhà nước, 173 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 30 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) vào thư viện TƯLĐTT.
Có 86,27% doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động; 87,94% đơn vị có quy chế dân chủ.
Các công đoàn cơ sở của khối doanh nghiệp tích cực xây dựng quy chế đối thoại, thành lập tổ, ban đối thoại và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đạt trên 70%, trong đó các cuộc đối thoại từ phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh đạt khoảng 75%, có gần 10% là đối thoại đột xuất.
Hầu hết các đơn vị áp dụng hình thức đối thoại gián tiếp (chủ yếu là từ người lao động gửi đến người sử dụng lao động) bằng cách đặt thùng thư tại cổng đơn vị để thu thập ý kiến của người lao động.
Hà Anh (nguồn: laodong.vn)