Chủ nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
Chủ nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
CĐ Công Thương Hà Nội tổ chức tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Cập nhật lúc 07:45 ngày 03/11/2022
Ngày 28/10/2022, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở cho gần 200 cán bộ công đoàn chủ chốt tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến dự Hội nghị và là báo cáo viên lớp tập huấn có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. 
Đồng chí Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn Ngành đã khai mạc lớp tập huấn và triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội lần thứ XII. Đồng chí nhấn mạnh: Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở trước bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen trong tình hình hiện nay, việc tổ chức Đại hội công đoàn cần coi trọng chất lượng, tiết kiệm, đúng tiến độ; công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, có như vậy tổ chức công đoàn mới xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Đồng chí cũng nêu rõ về thời gian, tiến độ, hình thức tổ chức Đại hội, Hội nghị và một số nội dung công tác nhân sự Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đ.c Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố truyền đạt, hướng dẫn công tác Đại hội Công đoàn các cấp
Để thực hiện đúng quy trình tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở và giúp cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn áp dụng vào Đại hội, Hội nghị của đơn vị mình, cũng tại Hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố truyền đạt, hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng chí cũng đưa ra những điểm mới trong tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 và một số tình huống có thể xảy ra và cách xử lý trong quá trình tổ chức Đại hội. 
Học viên trao đổi tại lớp tập huấn 
Chương trình tập huấn diễn ra nghiêm túc, tập trung. Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản trong công tác tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ, qua đó sẽ áp dụng vào thực tiễn để xây dựng kế hoạch Đại hội CĐCS đúng tiến độ, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
Thanh Thuỷ