Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
CĐCT Hà Tĩnh: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại các CĐCS
Cập nhật lúc 01:34 ngày 27/09/2022
Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên được Ban Thường vụ, UBKT Công đoàn ngành Công Thương quan tâm triển khai thực hiện. Nhằm soát xét lại hồ sơ Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, để chuẩn bị cho công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát đã ban hành từ đầu năm, trong tháng 9/2022, Công đoàn ngành đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại 23 công đoàn cơ sở trực thuộc, tháng 7 đã kiểm tra 4 CĐCS, nâng tổng số CĐCS được kiểm tra năm 2022 là 27/27 CĐCS (đạt 100%).
Đồng chí Hồ Minh Châu, Chủ tịch CĐCT Hà Tĩnh đã làm trưởng đoàn kiểm tra cùng các đồng chí trong Thường trực CĐN, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Công Thương.
Đoàn kiểm tra tại CĐCS Công ty TNHH khí hóa lỏng Miền Trung
Theo đó, đoàn kiểm tra tập trung chủ yếu kiểm tra các nội dung: Việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên. Công tác quản lý thu – chi tài chính công đoàn; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy định về bảo hộ lao động, nội quy ATVSLĐ-PCCN. Đặc biệt là kiểm tra việc ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đăng ký và xây dựng thang lương, bảng lương theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP; Thỏa ước Lao động tập thể, chế độ bữa ăn ca, khám sức khỏe định kỳ...
Qua hoạt động kiểm tra cho thấy, các CĐCS đã bám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam, xây dựng các quy chế, kế hoạch hoạt động; chương trình công tác; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn cấp trên phát động. Phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được các CĐCS quan tâm triển khai kịp thời. Công tác quản lý thu – chi tài chính công đoàn chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tài chính. 
Đoàn kiểm tra tại CĐCS Công ty CP May xuất khẩu MTV
Bên cạnh đó, một số CĐCS vẫn còn những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục như: Chế độ sinh hoạt công đoàn chưa thường xuyên, chưa có sự đổi mới về hình thức hoạt động; việc triển khai một số chương trình, kế hoạch do công đoàn cấp trên phát động chưa hiệu quả; công tác tuyên tuyền về hoạt động công đoàn trên các kênh thông tin đại chúng (Website, Facebook, Zalo…) chưa kịp thời; công tác thiết lập sổ sách, chứng từ thu - chi tài chính công đoàn thiếu chặt chẽ theo quy định… Đoàn kiểm tra đã đề nghị các CĐCS bám sát văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đúng theo quy định; báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, thiếu sót về Công đoàn ngành Công Thương. 
Tại các buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Minh Châu - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương đánh giá cao và biểu dương các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã nghiêm túc triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Đồng thời, phân tích và chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế của các công đoàn cơ sở cần khắc phục; định hướng hoạt động cho các đơn vị trong thời gian tới, đặc biệt là tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Đ.c Đinh Văn Giang - Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần May xuất khẩu MTV
Đồng chí Đinh Văn Giang – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần May xuất khẩu MTV chia sẻ: “Các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành nói chung và CĐCS Công ty nói riêng còn có nhiều hạn chế trong việc quản lý hồ sơ, việc cập nhật các văn bản, chế độ chính sách mới có liên quan đến người lao động. Đợt kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn ngành Công Thương đã hướng dẫn, bổ sung các hồ sơ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, chuẩn bị các nội dung cho nhiệm kỳ mới 2023-2028.
Tại các cuộc đánh giá kết quả kiểm tra, Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra và sẽ khắc phục những mặt tồn tại trong thời gian tới để hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn, thực hiện hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Minh Châu – Lê Hoa