Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Hội nghị khảo sát, xây dựng đề án thí điểm sắp xếp công đoàn Ngành tại Công đoàn Công Thương Việt Nam
Cập nhật lúc 01:49 ngày 08/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 220/KH - TLĐ ngày 24/6/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Khảo sát, xây dựng Đề án thí điểm sắp xếp công đoàn Ngành, công đoàn Tổng công ty trực thuộc, tập trung, xuyên suốt, hiệu quả”, ngày 04/8/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khảo sát về xây dựng đề án thí điểm sắp xếp công đoàn ngành tại Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phát biểu tại Hội nghị 
Tham gia đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn LĐVN có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Ban Tổ chức TLĐLĐVN, về phía Công đoàn Công Thương Việt Nam có đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN, các đồng chí là UV BCH CĐCTVN và đại diện lãnh đạo một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Đ.c Phan Diệu Loan - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra CĐCTVN báo cáo tại Hội nghị 
Theo báo cáo của CĐCTVN, những năm gần đây, hoạt động của CĐCTVN có những thay đổi, điều chỉnh. Các phong trào thi đua được triển khai sau rộng tới số đông đoàn viên, người lao động trong ngành. Hình thức, phương thức hoạt động, triển khai các phong trào đa dạng, bám sát tình hình thực tiễn tại đơn vị. Hoạt động chăm lo lợi ịch, phúc lợi đoàn viên, người lao động tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Nhiều chương trình hỗ trợ như "Tết Sum vầy", "Mái ấm công đoàn" , chương trình phúc lợi, nâng cao chất lượng bữa ăn ca... đã phát huy hiệu quả được đoàn viên, người lao động đánh giá cao. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp công đoàn chú trọng thông qua việc nâng cao năng lực hoạt động của UBKT các cấp. Trọng tâm hoạt động công đoàn hướng vào thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thông qua việc thực thi pháp luật về lao động, đẩy mạnh thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đối thoại nơi làm việc, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động công đoàn có hiệu quả thiết thực.
 Đ.c  Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Ban Tổ chức TLĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Ban Tổ chức TLĐLĐVN nêu rõ ý nghĩa thực tiễn của Đề án thí điểm mô hình công đoàn Ngành xuyên suốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp, Công đoàn Ngành và Công đoàn Việt Nam. Đoàn khảo sát của TLĐ khảo sát tình hình tại Công đoàn Công Thương Việt Nam là một trong một số Công đoàn Ngành triển khai thí điểm sắp xếp lại mô hình hoạt động tập trung, xuyên suốt để nắm bắt thực tiễn hoạt động công đoàn tại các cấp, những ưu điểm khi công đoàn cơ sở sinh hoạt theo ngành nghề…, từ đó tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch TLĐ nhằm triển khai Đề án đạt hiệu quả cao, phù hợp với thực tiễn cũng như xu hướng và thông lệ quốc tế.
Các đại biểu trao đổi ý kiến tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐCTVN cũng tích cực trao đổi thông tin hoạt động của đơn vị để Đoàn khảo sát TLĐ nắm bắt được tình hình tại cơ sở. 
Thuỳ Linh