Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Đoàn công tác của CĐCTVN làm việc với Công đoàn Bộ Công Thương
Cập nhật lúc 03:25 ngày 22/06/2022
Tiếp tục thực hiện chương trình làm việc với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, vừa qua, đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Công đoàn Bộ Công Thương.
Cùng đi, có đồng chí Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch cùng đại diện các Ban, Văn phòng CĐCTVN. 
Về phía Công đoàn Bộ Công Thương có đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ cùng các đồng chí trong BTV Công đoàn Bộ tham dự.
Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch CĐ Bộ báo cáo tóm tắt các kết quả hoạt động đạt được trong thời gian vừa qua, CĐ Bộ đã chỉ đạo triển khai cơ bản đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra, tuy nhiên CĐ Bộ là đơn vị còn nhiều khó khăn, cán bộ làm việc chịu nhiều áp lực, nguồn kinh phí hạn hẹp, một số cán bộ chưa yên tâm công tác. Đề nghị CĐCTVN có ý kiến với chuyên môn, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ để cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm cao.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Bộ cho biết do công việc chuyên môn nhiều, làm kiêm nhiệm nên việc tổ chức hoạt động chưa đáp ứng được hết các yêu cầu, một số cán bộ trẻ chưa tâm huyết.
Trao đổi ý kiến, đại diện lãnh đạo các Ban và đồng chí Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch hoàn toàn nhất trí báo cáo đánh giá của CĐ Bộ, tuy nhiên cần bổ sung, hoàn thiện một số công việc theo chỉ đạo. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư tình cảm của cán bộ, đoàn viên, NLĐ để sớm có giải pháp phù hợp, CĐ Bộ cần sớm hoàn thiện công tác quy hoạch, kiện toàn các chức danh chủ chốt theo quy định.
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN đánh giá cao báo cáo của CĐ Bộ đầy đủ, chi tiết, đồng chí cho biết CĐ Bộ có vị trí, vai trò quan trọng đối với CĐCTVN, nên cần đặc biệt quan tâm đến việc triển khai, tổ chức các hoạt động, cán bộ công đoàn rất trách nhiệm và có uy tín.
Đối với công tác cán bộ, cần chủ động báo cáo Đảng ủy Bộ bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời kịp thời báo cáo CĐCTVN nhằm triển khai các bước quy trình đúng quy định.
Về việc triển khai các hoạt động cụ thể, đề nghị BTV, BCH và cán bộ chuyên trách cần xác định và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của đoàn viên, NLĐ, tổ chức nhiều hoạt động VHVNTDTT và khen thưởng kịp thời. 
Về những khó khăn, vướng mắc CĐ Bộ cần báo cáo chuyên môn để có hướng tháo gỡ từng việc cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, cần tham gia vào thực hiện các Đề án, chương trình để tạo nguồn thu. CĐCTVN sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ CĐ Bộ trong các hoạt động để CĐ Bộ chỉ đạo, triển khai các hoạt động đạt kết quả cao.
Thanh Thái