Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022
Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022
CĐCTVN hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 chương trình Chương trình 1 triệu sáng kiến
Cập nhật lúc 08:03 ngày 02/06/2022
Với quyết tâm và sự động viên, khích lệ của các cấp công đoàn; sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành Công Thương, đến ngày 31/5/2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có trên 5.400 sáng kiến được cập nhật, hoàn thành chỉ tiêu Giai đoạn 1 Chương trình “Một triệu sáng kiến” của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
Hưởng ứng phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành công văn số 160/CĐCT-CSPL&QHLĐ ngày 27/4/2022 về việc phát động chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày với một số yêu cầu: Công đoàn các đơn vị trực thuộc nghiên cứu tổ chức “Tuần cao điểm”, “Tháng cao điểm” để động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, cập nhập trên hệ thống phần mềm của Chương trình để đóng góp vào Chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
Theo đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã  đã tuyên truyền sâu rộng đến người lao động trong toàn Ngành về mục đích, ý nghĩa của Chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn có hình thức động viên, khuyến khích CNVCLĐ tích cực tham gia; thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến để giúp đoàn viên, người lao động thực hiện hoá ý tưởng, sáng kiến, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sáng kiến được giao. 
 
Với quyết tâm và sự động viên, khích lệ của Công đoàn Công Thương Việt Nam; sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành, tính đến ngày 31/5/2022 nhiều công đoàn cơ sở đã có những đóng góp tích cực, tiêu biểu là CĐ Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, CĐ Tổng Công ty Thép Việt Nam -CTCP, CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, CĐ Tổng Công Ty Thuốc lá Việt Nam, CĐ Công ty Honda Việt Nam, CĐ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, CĐ Công ty TNHH Hitachi Astemo HN, CĐ Trường ĐH Công nghiệp TP HCM... 
Đây là một thành quả rất quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Ngành hưởng ứng, thực hiện chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
Chương trình đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy các phong trào sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo động lực để đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình.
Thuỳ Linh