Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022
Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022
Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của Chương trình 1 triệu sáng kiến
Cập nhật lúc 08:21 ngày 16/05/2022
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã và đang tích cực vận động các đơn vị trong Ngành thi đua thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó chiến thắng đại dịch COVID-19" (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động. 
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành công văn số 160/CĐCT-CSPL&QHLĐ ngày 27/4/2022 về việc phát động chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày với một số yêu cầu: Công đoàn các đơn vị trực thuộc nghiên cứu tổ chức “Tuần cao điểm”, “Tháng cao điểm” để động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, cập nhập trên hệ thống phần mềm của Chương trình. Các cấp công đoàn đẩy mạnh truyền thông cho Chương trình, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, những câu chuyện về sáng kiến, các sáng kiến tiêu biểu; tập trung tuyên truyền trên trang mạng xã hội gần gũi với đoàn viên, người lao động cùng với khẩu hiệu “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”. Thành lập, phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ sáng kiến của công đoàn các cấp (nhất là tại công đoàn cơ sở) trong công tác tham mưu, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của các đơn vị; có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện và động viên cán bộ trong Tổ hỗ trợ sáng kiến hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tính đến ngày 13/5/2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam có gần 2000 sáng kiến được cập nhập vào hệ thống của Chương trình, trong đó có thêm nhiều đơn vị tích cực tham gia như: Công đoàn Công Nghiệp Hoá Chất Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty CP Thiết bị điện VN, Công đoàn Viện Nghiên cứu cơ khí, Công đoàn Trường CĐ Công Thương miền Trung,....
Trong quá trình triển khai, các cấp Công đoàn có vướng mắc cần trao đổi hoặc sáng kiến trong việc đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình đề nghị thông tin về Công đoàn Công Thương Việt Nam, qua Ban CSPL&QHLĐ để được giải đáp.
Để xem Hướng dẫn cập nhật sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến xem chi tiết tại đây.

Thuỳ Linh