Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Công đoàn Công Thương Việt Nam đẩy mạnh chương trình 1 triệu sáng kiến
Cập nhật lúc 04:30 ngày 06/05/2022
Hưởng ứng chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Công đoàn Công Thương Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động vận động CBCNV, NLĐ toàn ngành tham gia Chương trình.
Tính đến ngày 6/5/2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có hơn 1500 sáng kiến tham gia Chương trình, trong đó khối công đoàn cấp trên cơ sở các đơn vị dẫn đầu là Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam; khối công đoàn cơ sở các đoan vị dẫn đầu là Công đoàn Công ty CP Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.
Với mục tiêu thực hiện tốt Chương trình nhằm mang lại kết quả cao từ các sáng kiến, góp phần vào việc thúc đẩy hoạt động sản xuất của đơn vị, cũng như hoạt động của tổ chức Công đoàn, từng bước vượt qua và chiến thắng đại dịch Covid-19, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động ngành Công Thương. Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh phát huy sáng kiến sáng tạo hơn nữa tại các đơn vị.
Tuyên truyền đến các cấp công đoàn và người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình trong giai đoạn tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp, khẳng định vai trò, trách nhiệm của đoàn viên và các cấp công đoàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần chiến thắng vượt qua đại dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh và các hoạt động đổi mới của tổ chức công đoàn. Đưa nội dung thực hiện Chương trình vào tiêu chí đánh giá thi đua năm 2022-2023 tại các cấp công đoàn.
Trong quá trình triển khai, các cấp Công đoàn có vướng mắc cần trao đổi hoặc sáng kiến trong việc đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình đề nghị thông tin về Công đoàn Công Thương Việt Nam, qua Ban CSPL&QHLĐ để được giải đáp.
Để xem Hướng dẫn cập nhật sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến xem chi tiết tại đây.
TL