Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022
Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022
Hướng dẫn cập nhật sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến
Cập nhật lúc 11:14 ngày 29/04/2022
Hướng dẫn cập nhật sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến Cập nhật sáng kiến tại: 
- Sáng kiến tham gia Chương trình là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng sáng kiến công nhận và đưa vào ứng dụng từ 01/9/2021 – 01/9/2023.
- Các sáng kiến đưa vào ứng dụng ngoài thời gian nêu trên, chưa được cấp có thẩm quyền công nhận, có nội dung trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội và đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật thì không được tham gia Chương trình
- Đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, công nhân, người lao động hoặc các cấp công đoàn cập nhật sáng kiến lên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam theo 2 giai đoạn: Từ ngày 08/01/2022 đến ngày 31/5/2022 và từ ngày 01/6/2022 đến ngày 01/9/2023.
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận hàng quý đối với các tập thể có số lượng sáng kiến tham gia Chương trình nhiều nhất trong mỗi cụm, khối thi đua thuộc Tổng Liên đoàn đồng thời có số sáng kiến gửi tham gia trong quý cao hơn chỉ tiêu phấn đấu trong chương trình của tập thể đó.
Tại Sơ kết đợt 01 sẽ Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Chương trình được vinh danh dẫn đầu trên Cổng trực tuyến và các tập thể có số lượng sáng kiến tham gia chương trình nhiều nhất ở mỗi cụm thi đua, đạt tỷ lệ tham gia theo quy định.
Tại Tổng kết Chương trình vào tháng 9 năm 2023 sẽ khen thưởng các cá nhân có sáng kiến xuất sắc tiêu biểu nhất trong các nhóm đối tượng của Chương trình được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Liên đoàn công nhận. ​
TH