Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
CĐCT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022
Cập nhật lúc 04:39 ngày 11/01/2022
Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Trần Thị Phương Lan - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám Sở Công Thương Hà Nội.
Trong năm qua, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh  hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến đời sống, việc làm của đoàn viên và người lao động. Hoạt động công đoàn từ ngành đến cơ sở tập trung vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch; đồng hành cùng chính quyền, chuyên môn chủ động tháo gỡ, giải quyết khó khăn tại đơn vị, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tại đơn vị và Công đoàn Ngành; kịp thời chăm lo cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hoạt động của các cấp công đoàn luôn bám sát vào sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Công Thương và đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, ngành và Thành phố. Các kết quả nổi bật tiêu biểu: Vai trò tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động thể hiện ở việc chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức đạt 100%, hội nghị người lao động đạt 71,4%; Hướng dẫn CĐCS tổ chức đối thoại, xây dựng nội quy lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động... góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; Quan tâm hỗ trợ hàng nghìn CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 03 Mái ấm công đoàn... Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và công tác tài chính công đoàn đã đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Ngành đã tuyên truyền NLĐ thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và Thành phố; Chỉ đạo các CĐCS thành lập “Tổ an toàn Covid-19” và tổ chức hoạt động có hiệu quả; Hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch; Kịp thời hỗ trợ cho trên 2000 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trong đó 500 suất quà từ nguồn xã hội hóa; Trao hỗ trợ kinh phí thực hiện “3 tại chỗ” ...
 
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn Ngành đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong CNVCLĐ.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động đạt được của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội. Các kết quả được đó đã thể hiện rõ hơn vai trò của công đoàn trong mối quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt công đoàn là cầu nối giữa doanh nghiệp và NLĐ. Đồng chí cũng nhấn mạnh các cấp Công đoàn từ ngành đến cơ sở trong thời gian tới cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ: Thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Tổng Liên đoàn là “Chăm lo việc làm, đời sống cho NLĐ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và chủ đề của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Năm 2022 cũng là năm bản lề thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công đoàn các cấp, Công đoàn Ngành cần: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Bộ Luật Lao động năm 2019 và các chính sách có liên quan đến NLĐ; Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động liên quan đến hoạt động phòng, chống Covid-19. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội và các giải pháp để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra. Chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo quan tâm đến CNVCLĐ đặc biệt là CNLĐ trực tiếp trong các doanh nghiệp về chế độ tiền lương, tiền thưởng, môi trường, điều kiện làm việc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, động viên đông đảo đoàn viên và CNVCLĐ tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng tham gia, đảm bảo có chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch triển khai trong các cấp Công đoàn thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị; Tham mưu cấp ủy để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội. 
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Công đoàn Ngành trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu cấp ngành năm 2021
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố trao Cờ thi đua xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2021 cho Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố trao Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu năm 2021
Đồng chí Trần Thị Phương Lan - Q. Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn Ngành trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu cấp ngành năm 2021
Đồng chí Trần Thị Phương Lan - Q. Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Bùi Thanh Giang TB Nữ công LĐLĐ Thành phố trao giấy khen cho các Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021
Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Ngành đã biểu dương, khen thưởng 27 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 và 38 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2021. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và Công đoàn Ngành đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen cho 66 tập thể và 82 cá nhân./. 
                                                                                             Thanh Thủy