Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Công đoàn Công Thương Thái Nguyên tập huấn trực tuyến Cán bộ Công đoàn năm 2021
Cập nhật lúc 11:48 ngày 29/09/2021
Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên. Ngày 26/9/2021, Công đoàn  Công Thương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cán bộ công đoàn cơ sở năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Phan Bá Trường, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí là trưởng, phó các ban Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, UBKT, Ban nữ Công Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, UBKT, Ban nữ công, tổ trưởng, tổ phó CĐCS tại 04 điểm cầu trực tuyến: Điểm cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG; Điểm cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT – Xí nghiệp Điềm Thụy và Chi nhánh Đại Từ; Điểm cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Quốc tế Thagaco cùng hơn 300 đồng chí dự qua ứng dụng trực tuyến Zoom.
Tại buổi tập huấn, các đồng chí giảng viên đã truyền đạt các kiến thức, kỹ năng hoạt động Công đoàn cơ sở với 03 chủ đề: Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Kỹ năng đối thoại và xây dựng Thỏa ước Lao động tập thể; Kỹ năng và phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS.
Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn cơ sở nghiệp vụ trong lĩnh vực vận động, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động. Đây cũng là dịp để các cán bộ làm công tác công đoàn trao đổi, chia sẻ những kỹ năng, cách làm hay, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị; tích cực đồng hành và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của toàn ngành, toàn tỉnh./. 
Ngọc Linh