Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
CĐ Công Thương Hải Phòng sẽ có thoả ước lao động tập thể nhóm DN năm 2021
Cập nhật lúc 09:34 ngày 19/07/2021
Ngày 15.7, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành lần thứ 9; ký kết chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động các quận, huyện giai đoạn 2021-2025.
Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng; chỉ ra những điểm hạn chế, từ đó, thảo luận, thống nhất 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Cụ thể, 6 tháng cuối năm 2021, Công đoàn ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (6 tháng đầu năm mới đạt 27% phát triển đoàn viên); hướng dẫn công đoàn cơ sở cùng chuyên môn thực hiện tốt chính sách cho người lao động. Các cấp công đoàn ngành tăng cường dự báo, nắm tình hình đời sống việc làm người lao động tại doanh nghiệp, đề xuất giải pháp hỗ trợ công nhân lao động thiếu nhỡ việc làm, công nhân nhà trọ.... Về hoạt động, nổi bật trong 6 tháng cuối năm 2021, Công đoàn ngành tổ chức ký kết thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp (dự kiến khối doanh nghiệp kinh doanh siêu thị).
Nhân dịp này, Công đoàn ngành Công thương ký kết phối hợp thực hiện 3 chương trình với Liên đoàn Lao động các quận, huyện. Theo đó, các đơn vị phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hiện chính sách đối với người lao động; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
Chương trình phối hợp nhằm tạo sự đồng thuận, tránh chồng chéo trong chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở, qua đó giúp các bên thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Công thương đóng trên địa bàn nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy quyền của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Mai Dung (nguồn: laodong.vn)