Thứ hai, ngày 20 tháng 09 năm 2021
Thứ hai, ngày 20 tháng 09 năm 2021
CĐCTVN làm việc với CĐ Tổng công ty Thép Việt Nam tại CĐ Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên
Cập nhật lúc 05:31 ngày 28/04/2021
Thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc với các công đoàn cơ sở của Công đoàn Công Thương Việt Nam để nắm bắt tình hình triển khai công tác năm 2021, triển khai Tháng Công nhân năm 2021, đoàn công tác của CĐCTVN do đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và đại diện các Ban CĐCTVN đã đến làm việc với CĐ Tổng công ty Thép Việt Nam tại CĐ Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.
Theo báo cáo của đơn vị thì việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong quý I diễn ra trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, giá nguyên liệu đầu vào biến động phức tạp, cạnh tranh gay gắt; nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường tiêu thu thép gặp khó khăn hơn nhất là ở Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh… Tuy nhiên, năm 2020, Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả nên công tác chăm lo cho người lao động được cải thiện nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức cho CNVCLĐ đi nghỉ mát trong tháng 4 và tháng 5, phấn đấu 100% người lao động được đi nghỉ mát…Các hoạt động chăm lo, xã hội từ thiện, tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp từ Công ty đến các cấp công đoàn cơ sở thực hiện tốt; phối hợp với lãnh đạo các đơn vị tập trung giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nhất là ở những đơn vị sắp xếp lại cơ cấu tổ chức khi không còn vốn nhà nước.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của đơn vị trong việc triển khai các chủ trương của Tổng Liên đoàn, CĐCTVN, hoàn thành trách nhiệm đối với tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho người lao động, góp phần vào thành công chung của Ngành và của CĐCTVN. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ của năm 2021 như: Chủ đề của năm “Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở” của đơn vị tuy đã được cụ thể hoá nhưng các cấp công đoàn cần bám sát chủ đề, nhiệm vụ, hỗ trợ cho các công đoàn cơ sở; nhân rộng triển khai hiệu quả, đồng bộ nhất là ở những đơn vị khó khăn và cần đặc biệt quan tâm; tổ chức các đoàn thăm hỏi, làm việc để tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị; phương thức chỉ đạo cần sâu sát hơn nữa, sát thực hơn và cụ thể hoá. Việc nắm bắt tình hình, tâm tư người lao động cần làm trong cả năm, cả quá trình triển khai thực hiện, cụ thể hoá các phương hướng. Công tác đào tạo bồi dưỡng triển khai chủ động, nội dung đào tạo bồi dưỡng đối với công đoàn cơ sở và cấp Tổng công ty cần lựa chọn nội dung sát thực đáp ứng được yêu cầu của công đoàn cơ sở, cơ sở thành viên, dành nguồn lực ưu tiên cho đội ngũ cán bộ công đoàn, CĐCTVN phối hợp và hỗ trợ đơn vị thực hiện tốt nội dung này.
Về Tháng công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021 tuy đơn vị đã có kế hoạch triển khai bài bản, lồng ghép các hoạt động phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, ngoài các đơn vị đã làm tốt cần chú ý đến các đơn vị còn nhiều khó khăn để quan tâm chỉ đạo sát sao, đảm bảo mục đích ý nghĩa của chương trình, các đơn vị đều tham gia hưởng ứng. Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” cụ thể hoá bằng các hoạt động để nắm bắt tâm tư, tạo được sự đoàn kết gắn bó với đơn vị trong CNVCLĐ, chia sẻ với khó khăn của người lao động, tri ân người lao động bằng các hoạt động thăm hỏi khác nhằm lan toả Chương trình này càng nhiều càng tốt nhân kỷ niện 135 năm Ngày Quốc tế Lao động và 10 năm Tháng Công nhân.
Về Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn phát động, CĐCTVN đề nghị CĐ Tổng công ty, CĐ Công ty tiếp tục vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hướng ứng Chương trình một cách mạnh mẽ trong 30 ngày tới theo chỉ đạo mới của Tổng Liên đoàn để triển khai.
Trong thời gian tới, đồng chí Trần Quang Huy mong muốn CNVCLĐ trong ngành Thép tiếp tục phát huy những nề nếp, truyền thống sẵn có nói riêng, khơi dậy ý thức của CNVCLĐ toàn ngành Công Thương nói chung để ngày càng phát triển; hoạt động công đoàn Tổng công ty và hoạt động công đoàn của Công ty tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nhất là những đơn vị còn nhiều khó khăn; ngoài ra CĐCTVN tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đơn vị về những vấn đề còn tồn tại để hỗ trợ tập như tài liệu tuyên truyền về ATVSLĐ, giảng viên, tài liệu tập huấn, phần mềm quản lý đoàn viên …để từ đó kiến nghị Tổng Liên đoàn.
Phương Trà