Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Nghiên cứu, trao đổi

Đánh giá đúng vai trò của bữa ăn ca

Đánh giá đúng vai trò của bữa ăn ca

Khi được chăm sóc tốt từ thu nhập, điều kiện làm việc đến chất lượng bữa ăn, NLĐ sẽ làm việc tốt, có trách nhiệm và gắn bó với DN hơn  
Tăng giờ làm thêm - nhìn từ nhiều phía

Tăng giờ làm thêm - nhìn từ nhiều phía

Mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa là vấn đề đang còn nhiều ý kiến khác nhau tại dự án Bộ luật Lao động sửa đổi  
Sửa Luật Lao động phải bảo vệ được quyền lợi người lao động

Sửa Luật Lao động phải bảo vệ được quyền lợi người lao động

Tham dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương  
Thời gian làm việc và tính nhân văn của pháp luật

Thời gian làm việc và tính nhân văn của pháp luật

Bộ luật Lao động hiện hành quy định, số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ/năm  
Bộ Luật Lao động (Sửa đổi): Phải mang lại lợi ích tốt hơn cho người lao động

Bộ Luật Lao động (Sửa đổi): Phải mang lại lợi ích tốt hơn cho người lao động

Bộ Luật Lao động phải hướng tới bảo đảm sự hài hòa, ổn định trong quan hệ lao động