Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tải file Download 
Mô tả Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số hiệu văn bản 369-KH/BTGTW Ngày có hiệu lực 18/02/2020
Ngày ban hành 18/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Người ký Võ Văn Thưởng