Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020
Số hiệu văn bản 40-CT/TW Ngày có hiệu lực 10/12/2019
Ngày ban hành 10/12/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Người ký Trần Quốc Vượng