Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Lương trung bình của người lao động ngành Hoá chất trên 10 triệu đồng/tháng
Cập nhật lúc 08:55 ngày 21/11/2022
Theo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, năm 2022, tình hình lao động ổn định. Số lao động thuộc các đơn vị trong Tập đoàn Hoá chất hiện nay là hơn 19.000 người, số đoàn viên công đoàn hiện nay khoảng 17.000 người. 

Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho bữa ăn ca của người lao động
Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nên các đơn vị trong Tập đoàn phục hồi sản xuất, kinh doanh, tuyển dụng lao động bổ sung.
Các doanh nghiệp đều cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. 
Năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất phân bón tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Một số đơn vị thuộc các nhóm sản xuất như Hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa, pin ắcquy vẫn duy trì sản xuất tốt, nên thu nhập bình quân của người lao động ở một số đơn vị có mức cao hơn như Công ty CP phân bón Bình Điền; Công ty CP hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty CP pin ắcquy Miền Nam, Công ty CP bột giặt LIX, Công ty CP caosu Đà Nẵng... 
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết, ngay từ đầu năm 2022, Công đoàn và lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 03/CTLT- HCVN, ngày 4.1.2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam về việc phát động thi đua năm 2022 tới các đơn vị. 
Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn như công tác phòng chống dịch bệnh, thi đua làm tốt công tác đầu tư, hoàn thành các dự án trọng điểm; đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ; thi đua phát huy ý tưởng, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ; thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; thi đua xây dựng văn hoá doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội… tất cả hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 
Hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và lãnh đạo Tập đoàn phát động, trong năm 2022, đoàn viên, người lao động đã có 2.638 ý tưởng được đề xuất, có 1.956 sáng kiến được áp dụng làm lợi gần 98,630 tỉ đồng.
Các đơn vị đã chi thưởng cho 1.376 người lao động có ý tưởng sáng tạo với số tiền 2,063 tỉ đồng. Công đoàn đã xét và đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 33 cá nhân.
Ngoài ra, trong giai đoạn 1 của Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, 21 đơn vị trực thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tích cực triển khai cập nhật lên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng LĐLĐVN gần 500 sáng kiến… 
Hà Anh (nguồn: laodong.vn)