Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Mức tối đa tiền lương mà người lao động được tạm ứng là bao nhiêu?
Cập nhật lúc 03:00 ngày 13/09/2022
Do nhu cầu cá nhân, nhiều lao động muốn ứng trước tiền lương khi chưa đến kỳ trả lương. Vậy mức tối đa tiền lương mà người lao động được tạm ứng là bao nhiêu theo quy định?
Điều 101 Bộ luật Lao động 2019, quy định về tạm ứng tiền lương như sau:
Điều 101. Tạm ứng tiền lương
1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.
2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 1 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.
Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.
3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.
Bên cạnh đó, theo Khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định trả lương như sau:
3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.
Các quy định trên cho thấy, việc tạm ứng tiền lương về nguyên tắc sẽ do hai bên thỏa thuận (theo điều kiện). Trường hợp này bạn có thể thỏa thuận với công ty về việc ứng lương trước.
Còn trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm thì được quyền tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.
Bảo Hân (nguồn: laodong.vn)