Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Tập huấn công tác tài chính công đoàn
Cập nhật lúc 09:58 ngày 28/07/2022
Ngày 22/7/2022, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ cức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2022. Tham dự có gần 80 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Thu Nga - Cán bộ Công đoàn Công Thương quán triệt, hướng dẫn về công khai tài chính, tài sản công đoàn tại công đoàn cơ sở; Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở như các mẫu chứng từ, hướng dẫn lập chứng từ bắt buộc, hướng dẫn ghi sổ; hướng dẫn lập báo cáo tài chính...
Hội nghị tiến hành trao đổi, thảo luận các vướng mắc về cơ chế tài chính, chế độc kế toán công đoàn để từ đó triển khai, thực hiện công tác quản lý tài chính công đoàn hiệu quả tại đơn vị mình.
Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra. Sau tập huấn, các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn phục vụ đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
(Nguồn: vinachem.com.vn)