Thứ hai, ngày 03 tháng 10 năm 2022
Thứ hai, ngày 03 tháng 10 năm 2022
Thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Cập nhật lúc 03:05 ngày 14/07/2022
Sáng 13.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (khoá XII) để thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng. 
Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu khai mạc hội nghị
Tham dự hội nghị có: Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trần Văn Thuật; Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương.  Đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương cùng dự hội nghị. 
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Hội nghị lần này có nhiệm vụ thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b ngày 12.7.2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước….
Đặc biệt là các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam như: Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; một số nội dung định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Báo cáo đánh giá kết quả và tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung và một số vấn đề quan trọng khác. 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội đã từng bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch; đời sống, việc làm của người lao động nhìn chung đã được cải thiện; các cấp công đoàn tập trung thực hiện chủ đề công tác năm 2022. Phương thức lãnh đạo và tổ chức hoạt động chăm lo có nhiều điểm mới, linh hoạt, thiết thực. Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, hoạt động tư vấn pháp luật được tập trung thực hiện, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Công tác truyền thông công đoàn được tăng cường. Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID- 19” đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1, thúc đẩy tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước.
Cùng với đó, công tác đổi mới tổ chức Công đoàn theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai và thực hiện đồng bộ; kết quả thực hiện 2 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu được giao của cả năm (đề xuất với người sử dụng lao động điều chỉnh giá trị bữa ăn ca đạt 151,9%; tổ chức tháng công nhân ở công đoàn cơ sở đạt 123,7%); có 9/13 chỉ tiêu kết quả đạt trên 60%, ước đạt hoàn thành chỉ tiêu cả năm…
Ông Nguyễn Đình Khang cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm cũng còn một số hạn chế, tồn tại như: Công tác nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động có lúc, có nơi còn chậm. Công tác tuyên truyền, vận động người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển tăng thêm đoàn viên còn thấp, tình trạng giảm đoàn viên còn diễn ra ở một số địa phương. Việc thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ người lao động ở một số đơn vị chưa kịp thời, số cuộc ngừng việc tập thể tăng so với cùng kỳ năm trước, một số cuộc ngừng việc kéo dài hơn 1 tuần…
Toàn cảnh hội nghị
Từ những vấn đề trên, ông Nguyễn Đình Khang chỉ đạo Hội nghị cần tập trung đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, tìm ra những nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Đồng thời dự báo tình hình và những vấn đề cần đặt ra trong những tháng cuối năm, nhất là vấn đề liên quan đến lao động, công đoàn để đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình công tác năm 2022.
“Hội nghị bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn thời gian tới, định hướng phát triển cho những năm tiếp theo, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến để Ban Chấp hành xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp” – ông Nguyễn Đình Khang nói. 
Bảo Hân - Hải Nguyễn (nguồn: laodong.vn)