Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022
CĐCTVN hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Cập nhật lúc 10:58 ngày 04/11/2015

CĐCTVN vừa ban hành Công văn số 477/CĐCT ngày 04/11/2015 về hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 (Tải Văn bản tại đây).


Theo đó, Ban Thường vụ CĐCTVN đề nghị Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc tiến hành xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, cụ thể:

1. Tình hình CNVCLĐ: Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của ngành, địa phương tác động trực tiếp đến CNVCLĐ; phản ánh số lượng, chất lượng CNVCLĐ của đơn vị; tình hình việc làm, tiền lương, nhà ở, điều kiện lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Chủ bỏ trốn và ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động; tình hình tranh chấp lao động, đình công; tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của CNVCLĐ...

2. Kết quả hoạt động công đoàn năm 2015 tập trung vào 9 nội dung sau:

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

- Tổ chức các phong trào thi đua

- Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn

- Công tác nữ công

- Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra

- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Từ thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, các đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2016.

CĐCTVN đề nghị các đơn vị gửi báo cáo nhanh trước ngày 25/11/2015 qua thư điện tử: [email protected].

Báo cáo chính thức gửi trước ngày 05/12/2015 về Văn phòng Công đoàn Công Thương Việt Nam (số 21 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

TH (Tổng hợp)