Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Tên văn bản Triển khai Quyết định số 3082/QĐ-BCT ngày 31/12/2021
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai Quyết định số 3082/QĐ-BCT ngày 31/12/2021
Số hiệu văn bản 14/CĐCT-CSPL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 14/01/2022
Ngày ban hành 14/01/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc