Thứ ba, ngày 06 tháng 06 năm 2023
Thứ ba, ngày 06 tháng 06 năm 2023
Tên văn bản Báo cáo kết quả triển khai hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo kết quả triển khai hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022
Số hiệu văn bản 06/ CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 07/01/2022
Ngày ban hành 07/01/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc