banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức chức bộ máy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức chức bộ máy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam
Số hiệu văn bản 247/QĐ-CĐCT Ngày có hiệu lực 15/12/2021
Ngày ban hành 15/12/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy